00131172_0
VSD35-1-VA/1200
00190017_0
安装在连续吊顶上
00173268_0
交叉水平送风
00173340_0
Varyset带平衡块
00131172_0
00190017_0
00173268_0
00173340_0

型号 VSD35 Varyset

可用于大风量范围,即使在小风量下也能稳定送风

条形风口名义宽度35mm,带可调导风叶片和自调节的Varyset装置,可选择不同的长度

 • 名义长度,从900至1500mm,1到4槽
 • 风量范围 8 – 90 (l/s)/m or 29 – 324 (m³/h)/m
 • 风口面板由铝型材拉伸而成
 • 用于变风量
 • 即使在最小风量下Varyset装置仍能保证有良好的室内通风效果
 • 可用于连续线性安装
 • 高诱导比使得风速和温差能迅速衰减
 • 导风叶片可独立调节,满足室内负荷要求


可选的设备及配件

 • 风口面板可用RAL标准色喷涂
 • 风口面板带翻边
 • 端头L型盖板,端头平盖板

应用

应用

 • VSD35 Varyset条形风口可用于舒适性区域的送风
 • 可以很好的和连续吊顶和石膏板吊顶融合在一起
 • 即使在最小风量下仍能有良好的室内通风效果最小)
 • 气流方向可以单侧或交叉水平送风,或交叉倾斜送风(混合送风形式)
 • 高诱导比使得风速和温差能迅速衰减
 • 用于变风量
 • 送风温差:-10至+10K
 • 适用于4m以下房间层高(吊顶下方)
 • 可用于自由悬挂吊顶,同样适合于因层高限制的吊顶
 • 可用于连续线性安装

特性

 • 导风叶片可独立调节,满足室内负荷要求
 • 即使在最小风量下仍能有良好的室内通风效果最小)
 • 高诱导比使得风速和温差能迅速衰减
 • 风口保证在大风量下仍有较小的噪声
 • 可用于连续线性安装

名义尺寸

 • LN: 900, 1050, 1200, 1350, 1500 mm
 • 风口中间段长度从901至2550mm,允许误差1mm

描述

选项

 • VSD35-VA-*: 1, 2, 3 or 4 槽
 • VSD35-VA-...: 风口不带翻边
 • VSD35-VA-.../B00: 风口带翻边
 • VSD35-VA-...: 黑色导风叶片
 • VSD35-VA-.../WW: 白色导风叶片,

组成和特点

 • 风口带独立可调的导风叶片
 • 侧接静压箱
 • Varyset装置靠平衡块来调节
 • 平衡块上的装饰板
 • 卡爪固定
 • 销栓和导板使得条形风口连续线性布置

附件

 • C1, C2: 端头带平盖板
 • C5, C6: 端头带L型盖板

附件

 • 密封圈

补充说明

 • EP: 端头带平盖板
 • EW: 端头带L型盖板
 • 连续线性安装需分开订货
 • 转角部分,参考VSD35

结构特点

 • 接管适用于EN1506或EN13180的圆管

材料和外观

 • 风口面板由铝型材拉伸而成
 • 导风叶片采用符合防火等级UL94, V0级的高质量塑料
 • 静压箱采用镀锌钢板
 • Varyset装置,端头盖板和端角采用铝制型材
 • 橡胶密封圈
 • 风口表面采用E6-C-0铝本色
 • P1:RAL标准色粉末喷涂
 • 导风叶片RAL9005黑色
 • WW:导风叶片RAL9010白色

标准和指南

 • 声功率级噪声根据EN ISO 5135测量

维护

 • 无需维护的结构和材料不受磨损
 • 根据VDI6022标准进行检查和清洗

技术信息

 • 性能
 • 技术
 • 快速选型
 • 产品说明
 • 订货代码
VSD35 Varyset示意图 00129740_0

①风口面板
②可调导风叶皮
③ 颈部
④静压箱
⑤吊耳
⑥Varyset装置带阀片和重力平衡
⑦接管
⑧卡爪固定

性能描述

条形风口可通过水平送风或倾斜送风直接将一次风送入室内 这导致了良好的室内空气品质,送风风速和温差能迅速衰减 在舒适区形成一个良好的混合送风效果,人员活动区仅有少数紊流

型号VSD35-Varyset有可调节的导风叶片 送风模式可以调节以满足不同区域的需求 送风方向是单侧或交叉水平送风 供热工况下可以倾斜送风 送风温差范围:-10至+10K


运行的原理 – Varyset

每个风口都需要一个稳定的最小风量保证送冷风的气流效果,这个最小风量取决于送风温差 如果实际送风量小于最小风量,送风气流不会贴附很长距离,而会直接下降至人员活动区 这个可能会导致吹风感

Varyset风口可同时在大风量和小风量状况下运行

当Varyset装置启用时,出风风速随着风量降低慢慢下降 这样可以保证装在静压箱接管口的Varyset装置可以自启动 在最小风量下Varyset装置保持关闭,送风气流只通过条形风口的25% 随着风量的增加,Varyset装置的开度随压力的变化开启 越来越多的气流通过剩下的条形风口部分


Varyset的优势

 • 在风量变化较大的范围,制冷模式下有稳定的水平贴附送风
 • 用最小风量来消除吹风感
 • 即使在最小风量下仍能有良好的室内通风效果
 • 人员活动区温差梯度较小,尤其在倾斜送热风模式下

名义长度900, 1050, 1200, 1350, 1500 mm
槽数1, 2, 3, 4
最小风量8 – 22 (l/s)/m or 29 – 80 (m³/h)/m
最大风量33 – 90 (l/s)/m or 120 – 324 (m³/h)/m
送风温差–10 to +10 K


快速选型 – 噪声等级和总压力损失

名义长度VΔpt LWA
名义长度l/sm³/hPadB(A)
900 7.5 27 10<15
900 15 54 1520
900 30 108 3335
900 35 126 4140
1200 10 36 1215
1200 20 72 1822
1200 40 144 3939
1200 45 162 4643
1500 12.5 45 1924
1500 20 72 2326
1500 40 144 3236
1500 50 180 4042


快速选型 – 噪声等级和总压力损失

名义长度VΔpt LWA
名义长度l/sm³/hPadB(A)
900 10 36 616
900 20 72 1222
900 40 144 2733
900 50 180 3738
1200 15 54 916
1200 30 108 1523
1200 60 216 3236
1200 70 252 4140
1500 20 72 1318
1500 40 144 2026
1500 60 216 3135
1500 80 288 4442


快速选型 – 噪声等级和总压力损失

名义长度VΔpt LWA
名义长度l/sm³/hPadB(A)
900 15 54 1015
900 30 108 1326
900 60 216 2337
900 70 252 2840
1200 20 72 1221
1200 40 144 1628
1200 80 288 2339
1200 90 324 3042
1500 25 90 1523
1500 50 180 2032
1500 80 288 2539
1500 100 360 3242


快速选型 – 噪声等级和总压力损失

名义长度VΔpt LWA
名义长度l/sm³/hPadB(A)
900 20 72 1125
900 40 144 1732
900 60 216 2136
900 80 288 2640
1200 25 90 1021
1200 40 144 1427
1200 60 216 1932
1200 100 360 2840
1500 30 108 1625
1500 50 180 1931
1500 80 288 2337
1500 100 360 2739


条形风口带独立可调的导风叶片,面板可选1至4槽,可用于单向水平送风、交叉水平送风或者交叉倾斜送风 送风,适用于大风量范围 可安装于悬挂式吊顶

预安装组件包括了风口面板,白色或黑色导风叶片,侧接静压箱,Varyset装置和吊耳

接管适用于EN1506或EN13180的圆管

根据EN ISO 5135测得空气再生噪声

特性

 • 导风叶片可独立调节,满足室内负荷要求
 • 即使在最小风量下仍能有良好的室内通风效果最小)
 • 高诱导比使得风速和温差能迅速衰减
 • 风口保证在大风量下仍有较小的噪声
 • 可用于连续线性安装

材料和外观

 • 风口面板由铝型材拉伸而成
 • 导风叶片采用符合防火等级UL94, V0级的高质量塑料
 • 静压箱采用镀锌钢板
 • Varyset装置,端头盖板和端角采用铝制型材
 • 橡胶密封圈
 • 风口表面采用E6-C-0铝本色
 • P1:RAL标准色粉末喷涂
 • 导风叶片RAL9005黑色
 • WW:导风叶片RAL9010白色

技术参数

 • 名义长度: 900, 1050, 1200, 1350, 1500 mm
 • 槽数: 1, 2, 3, 4
 • 最小风量: 8 – 22 (l/s)/m or 29 – 80 (m³/h)/m
 • 在L时最大体积流量WA ≅ 50 dB(A): 33 – 90 (l/s)/m or 120 – 324 (m³/h)/m
 • 送风温差: –10 至 +10 K

00135403_0

                                                                              型号
                                                                                                                                                                  VSD35-VA       带Varyset的条形风口
                                                                      

                                                                             槽数
                                                                                                                                                                  1                                                                              
                                                                                                                                                                  2                                                                              
                                                                                                                                                                  3                                                                              
                                                                                                                                                                  4                                                                              
                                                                      

                                                                              名义尺寸 [mm]
                                                                                    名义长度 LN                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                              900                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              1050                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              1200                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              1350                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              1500                                                                                                                                                                   
                                                                      

                                                                              端头件
                                                                                    不选:不包含
                                                                                    端头L型盖板由工厂安装
                                                                                                                                                                  C1       000轮廓
                                                                                                                                                                  C2       B00轮廓
                                                                                    端头盖板由工厂安装
                                                                                                                                                                  C5       000轮廓
                                                                                                                                                                  C6       B00轮廓
                                                                                    条形风口线性安装时需分开订购
                                                                      

 

                                                                              扩展面板
                                                                             不选:无
                                                                                                                                                                  B00       带扩展面板
                                                                      

                                                                              外表面
                                                                                    不选:E6-C-0电镀,铝本色
                                                                                                                                                                  P1       粉末喷涂,指定RAL标准色
                                                                      

                                                                                                                                                                  光泽度GL
                                                                                    RAL9010 50%
                                                                                    RAL9006 30%
                                                                                    其他RAL标准色 70%
                                                                      

                                                                             气流特性
                                                                                    不选:水平交叉方向(WH)
                                                                                                                                                                  WS       交叉角度
                                                                                                                                                                  HL       水平向左(与接管方向相异)
                                                                                                                                                                  HR       水平向右(与接管方向相同)
                                                                      

                                                                              导风叶片颜色
                                                                                    不选:与RAL9005黑色相似
                                                                                                                                                                  WW       与RAL9010白色相似
                                                                      

 

下载

产品信息

分享页面

推荐这个页面

您可以将这个页面作为链接推荐给您的朋友。

带(*)的项目为必填项.

分享页面

感谢您的推荐!

您的推荐已发出并将很快送达。


联系表

我们竭诚为您服务

请留下您的信息和留言
Tel.: +86 (0)512/67168869 | Fax: +86 (0)512/67168879

所有带(*)的为必填项.

联系

感谢您的留言!

您的留言已发送,将会马上处理。
我们将尽快联系您。
对于产品和服务相关的问题,您也可以直接拨打我们电话:
Tel.: +86 (0)512/67168869 | Fax: +86 (0)512/67168879

联系表

我们竭诚为您服务

请留下您的信息和留言
Tel.: +86 (0)512/67168869 | Fax: +86 (0)512/67168879

Attachment (max. 10MB)

所有带(*)的为必填项.

联系

感谢您的留言!

您的留言已发送,将会马上处理。
我们将尽快联系您。
对于产品和服务相关的问题,您也可以直接拨打我们电话:
Tel.: +86 (0)512/67168869 | Fax: +86 (0)512/67168879